KVANTNA KEMIJA - 2. ljetni rok

Ispit iz kolegija Kvantna kemija održati će se u petak 12. 7. 2019. s početkom u 11.30 sati u amfiteatru A02.