VJEŽBE IZ FIZIKE I - OBAVIJEST O POČETKU

POČETAK VJEŽBI IZ FIZIKE I (PK, PKT-KI i PKT-ZO)

Vježbe iz Fizike I
započet će od utorka 15. 10. 2019. s početkom točno u 14.00 sati (početak vježbi je uvijek na punu uru) u predavaonici E408 pa tako dalje redom prema priloženom rasporedu rada po grupama na oglasnoj ploči ispred praktikuma (ili na dolje navedenom linku).

Raspored grupa za Vježbe iz Fizike I

Dolazak na vježbe je obvezatan.

Za vježbe je potreban priručnik: “Praktikum iz fizike (I. dio)“ Draga Krpan-Lisica.

Na vježbe treba donijeti: kalkulator, milimetarski papir, pribor za pisanje i crtanje.

Studenti su dužni naučiti vježbu koju rade u danom terminu, a provjera znanja (kolokvij ) vršit će se tijekom rada.

Prva vježba obuhvaća gradivo uvodnog dijela "Mjerenje i iskazivanje rezultata mjerenja", te vježbu br. 6: Gustoća čvrstih tvari.Split, 07. 10. 2019.