VJEŽBE IZ FIZIKE I - OBAVIJEST O POČETKU

POČETAK VJEŽBI IZ FIZIKE I (PK, PKT-KI i PKT-ZO)

Vježbe iz Fizike I započet će od ponedjeljka 12. 10. 2020. grupom D-3 s početkom u 11.15 sati (a ostale grupe kako piše u rasporedu) u praktikumu E408 pa tako dalje redom prema priloženom rasporedu rada po grupama na dolje navedenom linku.

Raspored grupa za Vježbe iz Fizike I

Dolazak na vježbe je obvezatan.

Za vježbe je potreban priručnik: “Praktikum iz fizike (I. dio)“ Draga Krpan-Lisica.

Priručnik ćete nabaviti u skriptarnici “Redak“ u našoj zgradi na prvom katu.

Na vježbe treba donijeti: kalkulator, milimetarski papir, pribor za pisanje i crtanje.

Studenti su dužni naučiti vježbu koju rade u danom terminu, a provjera znanja (kolokvij ) vršit će se tijekom rada.

Prva vježba obuhvaća gradivo uvodnog dijela "Mjerenje i iskazivanje rezultata mjerenja", te vježbu br. 6: Gustoća čvrstih tvari.

Split, 08. 10. 2020.