VJEŽBE IZ FIZIKE I (SAMO GRUPE D-1, D-2, D-3 i C) - PROMJENA TERMINA

Obavijest za Vježbe iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C

Promjena termina Vježbi iz Fizike I za grupe D-1, D-2, D-3 i C:
Vježbe iz Fizike I predviđene za ponedjeljak 16. 11., te utorak 17.11. prebacuju se za tjedan nakon, dakle u ponedjeljak 23. 11.  te u utorak 24. 11. po satnicima kao i uvijek po rasporedu.
Napomena još jednom da se tada radi vježba broj 8. Napetost površine.

Zavod za Fiziku