Dekanski-rok-Fizika-teorija

U dekanskom roku, zadaci iz predmeta "Fizika I" i "Fizika II" polažu se 29.9.2014. u 8 sati, a teorija istog dana u 13 sati.