Bilanca tvari i energije - početak predavanja

Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog studija kemijske tehnologije da će predavanja iz predmeta Bilanca tvari i energije započeti
7. ožujka 2016. (ponedjeljak) u 10:15 sati u predavaonici E402, prema rasporedu.

Predmetna nastavnica
Doc. dr. sc. Marija Ćosić