Završni kolokvij iz lab. vježbi // Prijenos tvari i energije

Završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi iz Prijenosa tvari i energije će se održati

22. siječnja 2018. u E401, 15-17 sati.

Predmetni asistent:
dr. sc. Antonija Čelan, poslijedoktorand