Rezultati pismenog ispita iz PTE (dekanski rok)

Na pismenom ispitu iz Prijenosa tvari i energije (dekanski rok) održanom 25.09.2019. postignuti su sljedeći rezultati:

0291001645     (5.4/10)     dovoljan (2) / poziva se

Usmeni dio ispita za sve studente koji su prijavili ovaj kolegij na dekanskom roku održat će se 27.09.2019. (petak) u 11.45 sati u predavaonici F405.

Prof. dr. sc. N. Kuzmanić