Stehiometrija - seminar 1_PK

Materijale vezane za seminar iz Opće kemije koje obuhvaća stehiometriju možete preuzeti ovdje.
Prof. dr. sc. Slobodan Brinić