OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE - Termin održavanja prvog parcijalnog testa Zavoda za opću i anorgansku kemiju

PRVI PARCIJALNI TEST IZ OPĆE KEMIJE ODRŽAT ĆE SE U SUBOTU, 21. 11. 2015. U 800, U AMFITEATRU I U PREDAVAONICAMA BROJ 1. I 5.
NA TEST PONIJETI KALKULATOR I PRIBOR ZA PISANJE.


 

U Splitu, 17. 11. 2015.