Nadoknada seminara iz Opće kemije

Nadoknada seminara iz Opće kemije za sve seminarske grupe (seminarske grupe A, B i C), te za studente Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije, PPT i za studente Preddiplomskog studija biologija i ekologije mora, BIEM održati će se subotu, 16. 1. 2016. godine u 815 u amfiteatru na PMF-u.

U Splitu, 12. 1. 2016.