Termin održavanja trećeg parcijalnog testa iz Opće kemije

OBAVIJEST ZA STUDENTE PRVE GODINE

TERMIN ODRŽAVANJA TREĆEG PARCIJALNOG TESTA ZAVODA ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU IZ

OPĆE KEMIJE
 
TREĆI PARCIJALNI TEST IZ OPĆE KEMIJE ODRŽAT ĆE SE U SUBOTU, 23. 1. 2016. U 815, U AMFITEATRU I U PREDAVAONICAMA BROJ 1. I 5.
NA TEST PONIJETI KALKULATOR I PRIBOR ZA PISANJE.

 

 

U Splitu, 12. 1. 2016.