Obavijest studentima prve godine (PK, PKT-KI, PKT-ZO, PPT i SOSM-BIEM)

Prijava ispita iz kolegija Opća kemija u terminu 29. 1. 2016. godine iznimno će se provesti putem e-maila, a ne Studomata.

Za prijavu ispita u terminu 29. 1 2016. g. potrebno je poslati e-mail do srijede 27. 1. 2016. g. do 12 sati sljedećeg sadržaja:

Prijavljujem ispit iz kolegija Opća kemija, Ime i prezime, Smjer, Matični broj studenta,

na e-mail adresu: skugor@ktf-split.hr.

Ispit mogu prijaviti studenti koji su stekli prvo na potpis

Obavijest vezana za razduživanje stolova te davanje potpisa i ocjena iz kolegija Vježbe iz opće kemije bit će naknadno oglašena.