Obavijest za nadoknadu vježbi za kolegij Opća kemija

Nadoknada za vježbe iz Opće kemije za sve studente (PK, PKT-KI, PKT-ZO, PPT i SOSM-BIEM) održati će se u petak, 22. 1. 2016. godine u 14 sati u laboratoriju u Kaštel Sućurcu.

VJEŽBA BR. 1

VJEŽBA BR. 4

VJEŽBA BR. 5

VJEŽBA BR. 6

Tali Brozinčević

Dora Uidl

Tino Kevrić

Hrvoje Margeta

Hrvoje Margeta

  Ivan Vukić

 
    Melita Horozović

 


Kolokviji će se održati u Kaštel Sućurcu prije izvođenja vježbi.

U Splitu, 21. siječnja 2016.