Razduživanje laboratorijskih stolova - Vježbe iz Opće kemije

Razduživanje laboratorijskih stolova za sve studente prve godine (PK, PKT-KI, PKT-ZO I PPT) održati će se u ponedjeljak, 25. 1. 2016. godine u laboratoriju u Kaštel Sućurcu prema slijedećem rasporedu:
 
STOL BR. 4

STOL BR. 8

STOL BR. 9

STOL BR. 12

STOL BR. 20

1400

STOL BR. 2

STOL BR. 5

STOL BR. 10

STOL BR. 14

1500

STOL BR. 6

STOL BR. 13

STOL BR. 15

STOL BR. 19

1600


 
  SVI STUDENTI SU OBAVEZNI DOĆI