Obavijest za kolegij Anorganska kemija II

Poziva se studentica Viktorija Jurić da u petak 29. 1. 2016. godine u 9 sati dođe na dogovor sa predmetnim nastavnikom kolegija Anorganska kemija II u sobu broj 7.