Termin održavanja pismenog ispita iz kolegija Opća kemija

Pismeni ispit iz kolegija Opća kemija održat će se u petak, 29. 1. 2016. u 800 sati u amfiteatru na PMF-u i u predavaonicama broj 1. i 5. prema sljedećem rasporedu:

AMFITEATAR

SEMINARSKA GRUPA B I BIEM

PREDAVAONICA BROJ 1

SEMINARSKA GRUPA C

PREDAVAONICA BROJ 5

PPT I PKPK - preddiplomski kemije

PPT - preddiplomski prehrambene tehnologije

BIEM - biologija i ekologija mora

 

U Splitu, 28. 1. 2016.