Termin održavanja pismenog ispita iz kolegija Opća kemija

Pismeni ispit iz kolegija Opća kemija održat će se u petak, 12. 2. 2016. u 800 sati u na Sveučilišnom kampusu prema sljedećem rasporedu:

F-401

SEMINARSKA GRUPA C

E-401

SEMINARSKA GRUPA B

E-402

PPT I PK I BIEMPK - preddiplomski kemije

PPT - preddiplomski prehrambene tehnologije

BIEM - biologija i ekologija mora

 

U Splitu, 11. 2. 2016.