Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I

za studente koji su preko parcijalnih testova položili pismeni dio ispita.

Ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 8:00 sati:

Matej Marić (PKT)

Tomislav Šoletić (PKT)

Lara Tomaško (PKT)

Doris Zelić (PKT)


Ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine u 10:00 sati:

Antonija Zorić (PKT)

Anđelo Alerić (PK)

Ljubica Bosnić (PK)

Iva Dešpoja (PK)

Luana Grmuša (PK)


Utorak, 21. lipnja 2016. godine u 8:00 sati:

Vedrana Krstulović - Relija (PK)

Anita Klanac (PPT)

Katarina Štulić (BIEM)

Matko Tudor (BIEM)

Vanna Karačić (BIEM)U Splitu, 15. 6. 2016.