Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I

za studente koji su preko parcijalnih testova i/ili pismenog ispita položili pismeni dio ispita.


Utorak, 5. srpnja 2016. godine u 8:00 sati u F-405:


Ivan Andabaka (PK)

Mario Sesar (PKT-KI)

Antonija Marić (PKT-KI)

Ivona Beljo (PKT-KI)

Martina Mioč (PKT-ZO)


Utorak, 5. srpnja 2016. godine u 10:00 sati u F-405:

Dominik Siroglavić (PPT)

Danijela Vrbaslija (PKT-KI)

Ivona Šimundić (BIEM) -

Ljubica Tunjić (PKT-ZO)

Alisa Kupus (PKT-ZO)


Srijeda, 6. srpnja 2016. godine u 8:00 sati u F-402 :

Ivana Dodig (PKT-KI)

Tihana Jukić (PKT-KI)

Tomislava Žilić (PKT-KI)

Iva Dešpoja (PK)

Tomislav Šoletić (PKT-KI)


Srijeda, 6. srpnja 2016. godine u 10:00 sati u F-402:

Anamarija Marinov (PKT-KI)

Anđela Bobanović (PKT-KI)

Jasmina Dulčić (PKT-ZO)

Marina Božić Bakušić (PKT-KI)

Barbara Borčić (BIEM)
U Splitu, 4. 7. 2016.