Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Opća kemijakemija

za studente koji su preko parcijalnih testova i/ili pismenog ispita položili pismeni dio ispita.


Ponedjeljak, 12. rujna 2016. godine u 8:00 sati:
Zrinka Vlahović (PKT-ZO)
Anamarija Čurčić (PKT-KI)
Josip Cetinić (PKT-KI)
Antonia Petrović (PKT-ZO)
Dina Badurina (PKT-KI)

Ponedjeljak, 12. rujna 2016. godine u 10:00 sati:
Hrvoje Margeta (PPT-KI)
Anamarija Marinov (PKT-KI)
Anđela Bobanović (PKT-KI)
Jasmina Dulčić (PKT-ZO)
U Splitu, 9. 9. 2016.