Obavijest o početku vježbi iz Anorganske kemije II za studente preddiplomskog studija kemije

Vježbe iz kolegija Anorganska kemija II počinju u petak, 11. studenog 2016. godine u 1115 u laboratoriju Zavoda za opću i anorgansku kemiju na Kemijsko - tehnološkom fakultetu u Splitu (soba broj 30).

Prije izvođenja vježbi student je dužan kolokvirati gradivo prve vježbe. Kolokvij za sve studente će biti u četvrtak, 10. studenog 2016. godine u 1400 u laboratoriju Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

Skripta za vježbe može se naći na stranicama Zavoda za opću i anorgansku kemiju, "Vježbe iz anorganske kemije II".

Prva vježba uključuje gradivo skripta zaključno sa stranicom 15.

EKSPERIMENT BROJ 1 - Spojevi promjenjivog koordinacijskog broja: Kompleksi nikla

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, škare, selotep i kalkulator.
U Splitu, 4. 11. 2016.