Seminar_Opća kemija

Seminar iz kolegija Opća kemija za seminarsku grupu PKT-KI A, umjesto u četvrtak (22. prosinca 2016. ) u 1115 održati će se u četvrtak (22. prosinca 2016. ) u 1315 u istoj predavaonici (E 402).

Split, 20. prosinca, 2016.