Obavijest o kolokviju iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2

Kolokvij iz Vježbi iz opće kemije za grupe studenata ZO1 i ZO2 održati će se u srijedu u 15 h. Kolokvij sadrži gradivo sedme vježbe.

Ivana Vrca

U Splitu, 9. 1. 2017.