Raspored polaganja usmenog ispita iz kolegija Opća kemija

za pojedine studente koji su preko parcijalnih testova i/ili pismenog ispita položili pismeni dio ispita.
 
Petak, 17. veljače 2017. godine u 8:00 sati u E-401:
Anica Skelin (PPT)
Nikola Sarić (PKT-KI)
Klaudija Gusić (PKT-KI)
Dora Uidl (PKT-KI)
Ljubica Babić (PKT-KI)

Petak, 17. veljače 2017. godine u 10:00 sati u E-401:
Antoonela Udovičić (PKT-KI)
Marta Jurišić (PKT-KI)
Verena Šućurović (PKT-KI)
Tina Graber (PKT-KI)
Elena Maras (PKT-KI)

Ponedjeljak, 20. veljače 2017. godine u 8:00 sati:
Matea Matić (PKT-KI)
Ana Jozić (PPT-KI)
Anđela Bobanović (PKT-KI)
Klara Magaš (PKT-KI)
Ivona Farkaš (PKT-ZO)
Klara Pavlinović (PK)

U Splitu, 15. 2. 2017.