Obavijest o početku nastave iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I

Nastava iz kolegija Anorganska kemija i Anorganska kemija I za studente preddiplomskog studija kemijske tehnologije (PKT-KI, PKT-ZO), preddiplomskog studija prehrambene tehnologije i preddiplomskog studija kemije započinje sa prvim predavanjem koje će se održati u petak, 24. 2. 2017. u 815 u amfiteatru A-02.

U Splitu, 20. 2. 2017.