Nadoknada predavanja

Nadoknada predavanja iz kolegija Anorganska kemija I i Anorganska kemija održati će se u subotu 22. 4. 2017. godine u 815 u Amfiteatru A02.

Prof. dr. sc. Zoran Grubač