Obavijest o odgađanju izvođenja Vježbi iz opće kemije

Obavještavaju se studenti prve godine (PK, PKT-KI, PKT-ZO, PPT) da se Vježbe iz opće kemije za sve grupe zbog više sile odgađaju do daljnjega. Novi raspored biti će na vrijeme oglašen na web stranici i na oglasnoj ploči Zavoda za opću i anorgansku kemiju.

U Splitu, 12. 10. 2017.