Obavijest o novom terminu održavanja propuštenog seminara iz Opće kemije za seminarsku grupu PKT -KI B

Kako u ponedjeljak, 23. 10. 2017. godine zbog spriječenosti voditelja za seminarsku grupu PKT-KI B seminar iz Opće kemije nije održan. Novi termin nadoknade propuštenog seminara (zbog preklapanja sa vježbama iz Primjene računala) je petak, 27. 10. 2017. godine od 15 do 17 sati u predavaonici E401.

U Splitu, 25. 10. 2017.

dr. sc. Ivana Škugor Rončević