Važno-još jedna izmjena izvođenja vježbi iz Opće kemije

Grupa vježbi PPT 1 u petak, 27. 10. 2017. godine  u 15 sati
Grupa vježbi KI 5 u srijedu, 25. 10. 2017. godine u 16 sati
Grupa vježbi ZO 2 u četvrtak, 26. 10. 2017. u 12 sati
Grupa vježbi ZO 1 u petak, 27.10. 2017. godine u 15 sati