Obavijest o drugom kolokviju iz Vjezbi iz opće kemije

Studenti grupe ZO 2  će  kolokvij za 2. vježbu imati u četvrtak 2. 11. 2017. godine u 9:00 u A 411.
Studenti grupa KI 2, KI 4 i KI 5 u petak 3. 11. 2017. od 12:00 u A 411.

Ivana Vrca, mag.ing.cheming.