Termin održavanja prvog parcijalnog testa Zavoda za opću i anorgansku kemiju iz kolegija Opća kemija

Prvi parcijalni test iz Opće kemije (PK, PKT-KI, PKT-ZO i PPT) održati će se u subotu, 25. 11. 2017. u 815. Raspored studenata po amfiteatru i po predavaonicama biti će oglašen na dan održavana parcijalnog testa. Na test ponijeti kalkulator i pribor za pisanje.


U Splitu, 13. 11. 2017.