Kolokvij iz vježbi iz Opće kemije

Kolokvij iz vježbi za grupe ZO2 i KI2 je u petak 08.12. od 13-14 h, a za KI4 i KI5 od 14-15 h. Potrebno je naučiti vježbu 5 i 6 (56-69 str.).

Ivana Vrca