Obavijest o kolokviju iz Vjezbi iz opće kemije

Obavijest za studente grupa KI2, KI4, KI5 i ZO2!
Kolokvij za 6. vježbu održati će se 45 minuta prije izvođenja same vježbe. Gradivo koje je potrebno naučiti je od 69-82 str.

Ivana Vrca