Nadoknada vježbi iz Opće kemije

Nadoknada za vježbe iz Opće kemije za studente Preddiplomskog studija kemijske tehnologije, Preddiplomskog studija prehrambene tehnologije i Preddiplomskog studija kemije održati će se prema slijedećem rasporedu:

PONEDJELJAK

22. 1. 2018.

ČETVRTAK,

25. 1. 2018.

 
1500

Vježba br. 1.

1100

Vježba br. 2.

 
Predovan Nikola Tomičić Paola  
Vježba br. 8.

 
Katarina Usanović  
Vježba br. 3.

 
Santro Ana

Ružić Vedran
 

Kolokvij će se održati prije same vježbe.