Raspored grupa vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente SZOM

KEMIJSKO TEHNOLOŠKI FAKULTET
ZAVOD ZA OPĆU I ANORGANSKU KEMIJU
STRUČNI STUDIJ – Zaštita i oporaba materijala

Raspored grupa vježbi iz kolegija "Opća i anorganska kemija" za studente Preddiplomskog stručnog studija "Zaštita i oporaba materijala"

Grupa F1
Ana    Bartulović
Ivan    Bibić
Mislav    Bilić
Petra    Filipović
Karmen    Gabrić
Jelena    Grmača
Martina    Jakšić
Sara    Jurkić
Anita    Žuljević

GrupaF2
Tihana    Krivić
Ante    Lukić
Gabrijela    Maslov
Petra    Mijić
Neven    Pavić
Nataša    Radotić
Dona    Radović
Patricija    Rezo
Brigita    Tomić

Grupa F1
Vježbe počinju u ponedjeljak, 29. 10. 2018. u laboratoriju 505 s početkom u 8:30 sati.
Grupa F2
Vježbe počinju u ponedjeljak, 5. 11. 2018. u laboratoriju 505 s početkom u 11:00 sati.

Na vježbe svaki student treba donijeti: zaštitni mantil, skripta za vježbe, veliku bilježnicu umotanu u bijeli papir, milimetarski papir, zaštitne naočale, šibice, deterdžent za pranje posuđa, krpu za brisanje posuđa, papirnate ručnike, škare i kalkulator.
Za prvu vježbu svaki student treba donijeti hamer papir veličine A4.

Skripta ("Opća kemija" i "Anorganska kemija") iz vježbi se može pronaći na:
https://www.ktf-split.hr/index.php/nastavni-materijali-zoak/nastavni-materijali/category/94-opca-i-anorganska-kemija-vjezbe
                        
Gradivo vježbi iz dijela "Opća kemija":
Vježba 1    do 38 stranice                
Vježba 2    od 38 do 49 stranice            
Vježba 3    od 49 do 61 stranice.            
Vježba 4    od 61 do 67 stranice             

Gradivo vježbi iz dijela "Anorganska kemija":
Vježba 5    do 10 stranice                                            
Vježba 6    od 11 do 39 stranice            
Vježba 7    od 40 do 58 stranice
                                                  
NAPOMENA: Termini i rasporedi održavanja vježbi biti će službeno objavljeni na poveznici:
https://www.ktf-split.hr/plan-vjezbi.html

Studenti su dužni kolokvirati građu svake vježbe, kao uvjet pristupanju samom izvođenju  vježbi. Termin kolokvija za prvu vježbu je prije održavanja same vježbe u dogovoru s voditeljem vježbi.

U Splitu, 24. 10. 2018.