DOPUNA- REZULTATI PISMENOG ISPITA - ANORGANSKA KEMIJA

DOPUNA

REZULTATI PISMENOG ISPITA - ANORGANSKA KEMIJA

Naknadnim uvidom u rezultate pismenog ispita iz Anorganske kemije  i  Anorganske kemije 1 održanog 10. 7. 2019. sljedeći studenti su također položili pismeni ispit:

PK

0011169235

0011169011

 

PPT

0011166922

0011168500

 

PKT-KI

0112074059

0011167909

Usmeni ispit za navedene studente će biti u utorak, 16. 7. 2019. u 9:00 u prostorijama  Zavoda za opću i anorgansku kemiju.