Rezultati pismenog ispita_Anorganska kemija II_11_9_2019

Rezultati pismenog ispita_Anorganska kemija II_11_9_2019


Raspored polaganja usmenog ispita
Ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine u 10:30 sati u računalnoj učionici C611:

0011162869
0125158256
0011164127

U Splitu, 11. rujna 2019.