Nadoknada seminara iz Opće kemije

Nadoknada seminara iz kolegija Opća kemija koji je po rasporedu trebao biti u  ponedjeljak, 30. 9. 2019. godine biti će u subotu, 12. 10. 2019. godine
prema sljedećem rasporedu:

seminarska grupa B predavaonica E400 u 8:15 do 10:00
seminarska grupa C predavaonica E401 u 8:15 do 10:00
seminarska grupa E predavaonica E402 u 8:15 do 10:00