Prvi parcijalni test iz Opće kemije 26. 11. 2019. godine u 8:15

Prvi parcijalni test iz Opće kemije  26. 11. 2019. godine u 8:15


Raspored po amfiteatrima:

Amfiteatar     A 0-1

PK

Amfiteatar     A 0-2

PKT-KI  i PKT-ZO 

Predavaonica E 402

PPT

 

 

   

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša