OPĆA KEMIJA - Raspored po amfiteatrima:

Drugi parcijalni test iz Opće kemije  7. 1. 2020. godine u 8:15


Raspored po amfiteatrima:

Amfiteatar     A 0-1

PK

Amfiteatar     A 0-2

PKT-KI    i     PKT-ZO

Predavaonica E 402

PPT

 

 

   

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša