OPĆA KEMIJA - Raspored po amfiteatrima - treći parcijalni test

Treći parcijalni test iz Opće kemije održati će se 29. 1. 2020. godine u 13:15


Raspored po amfiteatrima:

Amfiteatar     A 0-2

          PKT-KI    i     PKT-ZO

Predavaonica E 402

          PPT

Predavaonica F 402

          PK

   

PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša