Drugi parcijalni test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1

Drugi parcijalni test iz Anorganske kemije i Anorganske kemije 1 održati će se 23. 6. 2020. godine prema sljedećem rasporedu

 Prije ulaska u predavaonicu ISKLJUČITI mobilni uređaj – upotreba mobitela tijekom testa/ispita strogo je zabranjena.

Student smije na mjestu gdje piše imati samo pribor za pisanje.

Molimo sve studente da dođu ispred predavaonice 15 minuta prije početka parcijalnog testa.

 PK - preddiplomski studij kemije
PPT - preddiplomski studij prehrambene tehnologije
PKT – KI preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
PKT – ZO preddiplomski studij zaštite okoliša

  Termini pisanja parcijalnog testa i raspored po predavaonicama:

Predavaonica E 402

23. 6. 2020. U 14:15

PKT – KI

 

 

 

Klara Arar

Nela Jakešević

Dora Barbarić

Gabrijela Jakovljević

Iva Barišić

Kristina Jurlina

Mirna Barišić

Zrinka Klarić

Anđelka Begić

Chiara Klisović

Laura Bisaku

Maja Knezović

Anamarija Botić

Ana Kondža

Marta Bralić

Božena Kordić

Petar Buble

Iva Kordić

Gabrijela Bušić

Nina Košta

Mislav Ćorić

Ivana Kuliš

Matija Dević

Magdalena Laić

Antea Duvnjak

Antonia Leko

Lea Hibler

Mirela Lušić

Tea Horvatović

Kristina Maršić

Antea Ivančević

Ines Mišetić

 

 

Predavaonica F 402

23. 6. 2020. U 14:15

PKT-KI i PKT – ZO

 

 

 

Manal Naser Eddin

Barbara Bašić

Matea Nižić

Rozarija Dora Bojić

Iva Ostrički

Mihaela Brnadić

Tea Pašalić

Karla Galov

Iva Pavić

Petra Ključarić

Anđela Plavčić

Matea Martić

Maja Podrug

Ana-Marija Mikulandra

Nikolina Prlić

Iva Prančić

Karla Rudan

Dona Radović

Lora Samodol

Nives Roso

Tina Smoljan

Maja Saša

Ana Katarina Šolić

Patricia Topić

Mara Šutalo

Anđela Vujević

Dijana Topić

Lucija Žilić

Maris Vatović

 

Ivana Vlaić

 

Željka Vučemilović

 

Ivana Vukšić

 

Predavaonica E 402

23. 6. 2020. U 17:15

PPT

 

 

 

Luciana Balać

Ema Milišić

Petra Bašić

Ivan Mula

Juliana Bošnjak

Janja Paić

Neda Čorić

Petra Pavić

Ivona Ćorić

Lorena Pranjković

Ena Džidara

Ivana Raič

Jelena Grbeša

Petar Rančev

Jelena Grubeša

Josipa Sabljo

Antonela Grubišić

Jona Simunić

Valentina Knežević

Ivana Spajić

Nikolina Krivić

Marija Spajić

Leo Lakić Vujasin

Antonio Šeparović

Martina Lišnić

Ela Škare

Lucija Marović

Mia Spanjol-Šimunelić

Iva Marušić

Nensi Žurić

   

Predavaonica F 402

23. 6. 2020. U 17:15

PK

 

 

 

Dorja Boras

Jure Mrvelj

Bruna Delaš

Lucija Peran

Jelena Galić

Julija Perić

Ivana Grgić

Marin Puljak

Branimir Gruica

Barbara Radonić

Marijeta Hajdin

Sara Relić

Marijana Jažić

Ana Rogošić

Josip Knezović

Marita Rubić

Ana Lončar

Dorothy Šimotić

Matea Maglić

Antonija Tokić

Marija Marijanović

Ante Vranjić

Marijana Medved

Mira Vukičević

Ivana Mladin

Petra Zelić