Raspored izvođenja Vježbi iz opće kemije z astudente PKT, PK I PPT Za period 26. 10. 2020. do 6. 11. 2020. godine

Raspored izvođenja Vježbi iz opće kemije za studente PKT, PK I PPT

Za period 26. 10. 2020. do 6. 11. 2020. godine

Kolokvij obuhvaća gradivo iz skripte za Vježbe iz opće kemije  i to:

Vježba 3, Fizičke i kemijske promjene (str. 40.-56.) i Vježba 4, Plinski zakoni (str. 47.-55.).

Sadržaj vježbe prema skripti

Grupa

Datum

Vrijeme

Vježba br 3 I 4

D1

Ponedjeljak, 26. 10. 2020.

8:15 do 13:00

Vježba br 3 I 4

D3

Utorak, 27. 10. 2020.

15:15 do 20:00

Vježba br 3 I 4

B1

Srijeda, 28. 10. 2020.

15:15 do 20:00

Vježba br 3 I 4

A2

Četvrtak, 29. 10. 2020.

14:15 do 19:00

Vježba br 3 I 4

E1

Petak, 30. 10. 2020.

8:15 do 13:00

Vježba br 3 I 4

E3

Petak, 30. 10. 2020.

15:15 do 20:00

       

Vježba br 3 I 4

D2

Ponedjeljak, 2. 11. 2020.

8:15 do 13:00

Vježba br 3 I 4

A1

Utorak, 3. 11. 2020.

14:15 do 19:00

Vježba br 3 I 4

B2

Srijeda, 4. 11. 2020.

14:15 do 19:00

Vježba br 3 I 4

A3

Četvrtak, 5. 11. 2020.

14:15 do 19:00

Vježba br 3 I 4

E2

Petak, 6. 11. 2020.

8:15 do 13:00

Vježba br 3 I 4

C1

Petak, 6. 11. 2020.

15:15 do 20:00