Odgoda Vježbi iz opće kemije za grupe vježbi C1 i E2

on .

Odgoda Vježbi iz opće kemije za grupe vježbi C1 i E2 !
Radi proslave obljetnice Fakulteta Vježbe iz opće kemije predviđene za petak 23. 10. prebacuju se za petak 13.11. u istim terminima, od 8 do 13 za grupu E2 i od 15 do 20 za grupu C1.
Predstojnik Zavoda
prof. dr. sc. Slobodan Brinić