Raspored izvođenja Vježbi iz opće kemije za studente PKT, PK I PPT za period od 9. 11. 2020. do 16. 12. 2020.

Raspored izvođenja Vježbi iz opće kemije za studente PKT, PK I PPT
za period od 9. 11. 2020. do 16. 12. 2020.

Sadržaj vježbe prema skripti  Grupa  dan Datum  Vrijeme
Vježba br. 5 I 6 D1 Ponedjeljak 9.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 5 I 6 D3 Utorak 10.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 5 I 6 B1 Srijeda 11.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 5 I 6 A2 Četvrtak 12.11.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 5 I 6 E1 Petak 13.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 5 I 6 E3 Petak 13.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 5 I 6 D2 Ponedjeljak 16.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 5 I 6 A1 Utorak 17.11.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 5 I 6 A3 Četvrtak 19.11.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 5 I 6 E2 Petak 20.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 5 I 6 C1 Petak 20.11.20. 15:15 do 20:00
         
Vježba br. 7 D1 Ponedjeljak 23.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 7 D3 Utorak 24.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 7 B1 Srijeda 25.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 7 A2 Četvrtak 26.11.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 7 E1 Petak 27.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 7 E3 Petak 27.11.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 7 D2 Ponedjeljak 30.11.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 7 A1 Utorak 1.12.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 7 B2 Srijeda 2.12.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 7 A3 Četvrtak 3.12.20. 14:15 do 19:00
Vježba br. 7 E2 Petak 4.12.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 7 C1 Petak 4.12.20. 15:15 do 20:00
         
Vježba br. 1 I 2
(nadoknada vežbi od 23.10.)
E2 Petak 11.12.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 1 I 2 
(nadoknada vježbi od 23.10.)
C1 Petak 11.12.20. 15:15 do 20:00
 Vježba br. 5 I 6
(nadoknada vježbi od 18.11.)
 B2  Srijeda  9. 12.  14:15 do 19:00
Vježba br. 8 D1 Ponedjeljak 7.12.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 8 D3 Utorak 8.12.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 8 D2 Srijeda 9.12.20. 5:15 do 20:00
         
Vježba br. 9 D1 Ponedjeljak 14.12.20. 8:15 do 13:00
Vježba br. 9 D3 Utorak 15.12.20. 15:15 do 20:00
Vježba br. 9 D2 Srijeda 16.12.20. 8:15 do 13:00

Predstojnik Zavoda
prof. dr. sc. Slobodan Brinić