Oglasna ploča (doc.dr.sc. Ivica Blažević)

Organska kemija (PKT, ispitni rok 10.7)

Na roku održanom 10. 07. postignuti su sljedeći rezultati:
 Anamarija Marinov - priznaje se 2. dio gradiva
Ispit se može pogledati u utorak u 12:00.

Usmeni iz ispita Organska kemija:
Franka Folo - utorak u 10:00

Doc. dr. sc. Ivica Blažević