Oglasna ploča (doc.dr.sc. Ivica Blažević)

Vježbe iz organske kemije (razlikovna godina)

Obavještavaju se studenti preddiplomskog studija Kemijske tehnologije, Razlikovne godine da “Vježbe iz organske kemije” započinju 21. siječnja 2019. godine (ponedjeljak) u laboratoriju F503. Studenti su dužni na vježbe donijeti mantil, skriptu, bilježnicu, papirnate ubruse i rukavice. Prvi kolokvij obuhvaća gradivo od 108. do 110. stranice “Priprava tert-butil klorida") iz “Praktikuma za organsku kemiju”, Radonić, Jerković. Skripta se nalazi na web stranicama fakulteta (knjižnica-recenzirani materijali; potrebno se prijaviti sa korisničkim imenom i lozinkom).

Popis vježbi:
Vježba 1. Priprava tert-butil klorida                       Ponedjeljak       21. 1.     8:00-13:00
Vježba 2. (1. dio) Priprava fenola    (isti dan kao i vježba 1.,  ponedjeljak  21. 1.)
Vježba 3. Priprava butan-2-ona                             Utorak                 22. 1.     12:00-14:00
Vježba 2. (2.dio) Priprava fenola                           Srijeda                 23. 1.     8:00-14:00  
Vježba 4. Tankoslojna kromatografija. Kromatografija na stupcu. FTIR analiza odabranih primjera iz sinteze (određivanje funkcijskih skupina).      - dogovor s voditeljem vježbi (četvrtak, 24.1.)            

Voditelj vježbi: Dina Vlajčević, mag. chem. ( vlajcevicdina@gmail.com )

Prisustvovanje vježbama je obavezno!
Za sva daljnja pitanja molim da se obratite voditeljici vježbi.

Izv. prof. dr. sc. Ivica Blažević