Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

Početak predavanja_izv. prof. dr. sc. Matko Erceg

Obavijest o početku predavanja iz predmeta Polimerizacijski procesi, Prerada plastike i gume, Kataliza, Postupci preradbe polimera, Procesi polimerizacije i Procjena životnog ciklusa proizvoda nalaze se na oglasnoj ploči Zavoda za organsku tehnologiju, a može se vidjeti i OVDJE...

Split, 15. 2. 2017.                              Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Matko Erceg