Oglasna ploča (izv.prof.dr.sc. Matko Erceg)

KATALIZA_rezultati kolokvija od 18.4.2018.

Rezultati kolokvija iz predmeta KATALIZA od 18. 4. 2018. mogu se pronaći na webu Zavoda za organsku tehnologiju, u izborniku Nastavni materijali - Rezultati na ispitima.
Split, 22. 4. 2018.  Prof. dr. sc. Matko Erceg